CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

         ก่อนหน้านี้ คงพอจะจำกันได้นะครับว่าโครงการ Hyper Loop คือโครงการระบบคมนาคมขนส่งความเร็วสูง (เกือบๆ 1000 กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง ซึ่งเร็วกว่ารถไฟหัวกระสุนอยู่หลายเท่า) และความคืบหน้าสำหรับโครงการนี้ก็คือ  ได้มีการทดลองวิ่ง บนรางจำลอง และสภาพอากาศเปิด ต่อหน้าสื่อมวลชน และผู้เข้าร่วมชมอย่างมากมาย

Created: Friday, 13 May 2016 13:28
Read more
Nanodot นวัตกรรม แบตเตอรี่มือถือชาร์ตไฟเต็มใน 30 วินาที

         นักวิจัยของ StoreDot บริษัทพัฒนาทางด้านนาโนเทคโนโลยี ได้สาธิตต้นแบบแบตเตอรี่แห่งอนาคต เพื่อใช้ในสมาร์ทโฟน ความน่าสนใจอยู่ตรงที่ ต้นแบบแบตเตอรี่นี้ สามารถชาร์ตไฟให้เต็มได้โดยใช้เวลาเพียงแค่ 30 วินาที. โดยบริษัทกำลังวางแผนดำเนินการผลิตเพื่อจำหน่ายในอนาคตอีกด้วย คาดว่าเทคโนโลยีนี้จะปฏิวัติพฤติกรรมการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาเลยทีเดียว

Created: Wednesday, 11 May 2016 13:28
Read more

 บทสัมภาษณ์คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ตัวแทนนักธุรกิจรุ่นใหม่ในจังหวัดขอนแก่น จับมือกันวางแผนร่างพิมพ์เขียวของเมืองขอนแก่น โดยมีคุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย เป็นผู่้ริเริ่ม

เริ่มจากการพูดคุยกับนักธุรกิจในเมืองขอนแก่นเมื่อ 5 ปีที่แล้ว ถึงการริเริืมโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้กับจังหวัดขอนแก่น ซึ่งกลุ่มผุ้ร่วมทุนนี้มีชื่อว่า Khonkaen Think Tank ร่วมลงทุนเบื้องต้น ในการศึกษาและจัดทำโครงการที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อเมือง ก่อนผลักดันตามขั้นตอนเพื่อเข้าสู่กระบวนการสร้างจริง  

สาเหตุที่ก่อตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมา ก็เพื่อเป็นตัวอย่างให้ประชาชนทั่วไปได้หลุดจากกรอบความคิดเดิมๆที่ว่า จะก่อสร้างโครงการอะไรต่างๆก็แล้วแต่ ต้องรอความช่วยเหลือจากรัฐบาลเป็นหลัก แต่ด้วยแนวคิดใหม่นี้ก่อให้เกิดโครงการพัฒนาขอนแก่นให้เป็น Role Model กับทุกภาคส่วนทั่วประเทศ ด้วยการร่วมทุนและริเริ่มโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้กับจังหวัดขอนแก่น 

โดยสร้าง 3 เสน่ห์ให้กับขอนแก่น

1. สร้างรถไฟระบบราง TRAM สายเหนือใต้ ก่อให้เกิดการลงทุนการลงทุนตามแนวรถราง หรือที่เรียกว่า Transit Oriented Development (TOD) 

2. สร้างขอนแก่นให้เป็นเมืองกระชับ compact city

3. สร้างนิคมอุตสาหกรรมสีเขียว Green Industrial Zone และ สร้างท่าเรือบก (Inland Container Depot) เพื่อเชื่อมต่อระบบขนส่งให้สามารถกระจายสินค้าออกสู่ท่าเรือต่างๆได้ง่ายขึ้น ง

ทั้งสามอย่างนี้ระดมทุนจากสาธาณชน เรียกว่า กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน Provincial Infrastuctrure Fund 

ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้จะทำให้เกิดการระดมทุนเพื่อบริหารจัดการกันเองโดยไม่ต้องรองบจากรัฐบาล 

โครงการต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องของการทลายกรอบความเชื่อของคนทั่วไปว่า หากเรามีความตั้งใจที่ดี ลงมือทำจริง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยากเย็นสักแค่ไหน ทุกสิ่งเป็นจริงได้เสมอ

Created: Tuesday, 05 April 2016 11:39
Read more

 บทสัมภาษณ์คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ถึงที่มาที่ไปของบริษัท และการเดินทางของบริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จากจุดเริ่มต้น ถึงปัจจุบัน และการวางรากฐานอนาคต เพื่อสร้างคนพันธุ์ CHO ให้เป็นกำลังสำคัญในการสร้างชาติต่อไป

ช่วงแรกมีการกล่าวถึงการกู้วิกฤติของบริษัทในยุควิกฤติต้มยำกุ้ง ปีพ.ศ. 2540 ซึ่งคุณสุรเดชได้ให้สัมภาษณ์ว่า  "ผมสามารถเขียนหนังสือ วิธีแก้หนี้  ได้จากเหตุการณ์ครั้งนั้น"

หลังจากที่ผ่านพ้นช่วงวิกฤติเศรษฐกิจคุณสุรเดช ยังได้เล่าถึงกระบวนการในการนำช.ทวีให้กลับมายืนหยัดได้อีกครั้ง ด้วยการ Reverse Engineer สำหรับรถลำเลียงอาหารขึ้นเครื่องบิน จนกระทั่งกลายเป็นสินค้าหลัก และมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งของโลก (รถลำเลียงอาหารสำหรับเครื่องบิน A380) และซึ่งรถของบริษัท มีจุดเด่นคือ น้ำหนักเบากว่าคู่แข่ง นี่เองคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ ช.ทวีกกลับมายืนหยัดเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆตามมาอีกมากมาย

การวางรากฐานสำหรับบริษัท จะเน้นที่การสร้างคนจากแรงงานในท้องถิ่น ผ่านการบริหารจัดการองค์ความรู้ที่รวบรวมจากประสบการณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆทั้งที่เราสามารถคิดค้นได้เอง และการเรียนรู้จากบริษัทคู่ค้าต่างๆ และโรงเรียนช่าง ช.ทวี 

นี่คืออีกบทพิสูจน์คนพันธุ์ ช. ที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง และกำลังสยายปีกไปสู่การเป็นองค์กรระดับโลกต่อไป

Created: Sunday, 03 April 2016 11:39
Read more

สำนักข่าว NHK ประเทศญี่ปุ่นได้ทำสกู๊ปพิเศษเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนในจังหวัดขอนแก่น

Created: Wednesday, 02 March 2016 11:39
Read more
แบตเตอรี่พกพาสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า

          เทคโนโลยียานยนต์นอกจากจะถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการขับขี่สูงขึ้น ทั้งด้านความเร็ว ความแข็งแรง และระบบความปลอดภัย ในปัจจุบันยังได้มีการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ที่ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงจากน้ำมัน และลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เพราะนับวันทรัพยากรน้ำมันที่เกิดจากการทับถมของซากพืช ซากสัตว์นับวันจะหมดไป และการเผาไหม้จากเชื้อเพลิงที่เป็นน้ำมันทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นมลภาวะทางอากาศ

Created: Thursday, 25 February 2016 16:04
Read more