CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

พนักงาน ช ทวี ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับคลังเลือดกลางโรงพยาบลขอนแก่น ได้ดำเนินการครบตามโครงการจำนวน 4 ครั้ง ในปี 2559 รวม 106,000 cc. คุณวิญญู อินทร์โก ในฐานะประธานกลุ่มกิจกรรมพิเศษ กิจกรรม CSR CHO บมจ.ช ทวี กล่าวว่าจะยังคงดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคม โครงการนี้ ตลอดไป สำหรับครั้งล่าสุด บริจาควันที่ 27 ธันวาคม 59 ที่สำนักงานใหญ่ จ.ขอนแก่น ขอขอบคุณ "คนพันธุ์ ช" ทุกคนที่ได้ร่วมพลังร่วมใจ ในการดำเนินกิจกรรม และร่วมบริจาคในทุกๆครั้งที่ผ่านมา เพื่อชุมชนและสังคมของเราครับ...

Created: Wednesday, 28 December 2016 15:43
Read more

กลุ่มกิจกรรม CSR ช ทวี โดยคุณอภิชัย ชุมศรี ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรม นำพี่น้อง คนพันธุ์ ช เข้าเยี่ยม มอบทุนและสิ่งของสำหรับน้องๆ "บ้านลูกรัก" บ้านโนนทัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งในมูลนิธิช่วยเหลือเด็กในจังหวัด เมื่อวันที่ 12/12/59 ที่ผ่านมา

Created: Saturday, 17 December 2016 11:04
Read more

"พร้อมทุกปี ช ทวี สมบูรณ์"

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีของ "คนพันธุ์ ช" เมื่อวันที่ 7-10/12/59 ที่ผ่านมา ทั้งสำนักงานใหญ่ สาขา และศูนย์ซ่อมทุกแห่ง ตามโปรแกรม และแผนตรวจสุขภาพประจำปี 2559 ให้กับพนักงานครบทุกสาขา เตรียมร่างกายสู้กับงานปีหน้าเต็มที่...

Created: Saturday, 17 December 2016 10:45
Read more

CSR Happy Work place

กิจกรรมวันแม่ คนพันธุ์ ช ร่วมถวายพระพร 

ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559

Created: Thursday, 25 August 2016 12:11
Read more

บริจาคโลหิตครั้งที่ 3/59

ขอบคุณคนพันธุ์ ช ทุกๆท่านที่เสียสละ เพื่อส่วนรวมครับ ยอดวันนี้บริจาคโลหิต จำนวน 58 คน ได้ 25,700 cc. 

Created: Thursday, 25 August 2016 11:42
Read more

อาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 พี่น้อง ช ทวี จะร่วมกิจกรรมด้วยจิตอาสา ปลูกป่าเพื่อเป็นพื้นที่โรงงานสีเขียวในอนาคต ซึ่งมีพื้นที่กว่า 1000 ไร่ โดยจะเป็นพื้นที่ในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ และยังต่อเนื่องไปยังนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวในอีก 10 ปีข้างหน้า โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารทุกภาคส่วน และกรมป่าไม้ ที่ให้การสนับสนุน ขับเคลื่อนโครงการด้วยกลุ่มกิจกรรม CSR ของบริษัทฝ่ายสิ่งแวดล้อม เป็นแม่งาน

Created: Wednesday, 24 August 2016 11:13
Read more