CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

พิธีมอบเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ดาวเงินหกแฉก

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท ช ทวี จำกัด(มหาชน) จัดพิธีมอบเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ดาวเงินหกแฉก ตามโครงการแรงงานติดดาวของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้กับพนักงานของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

Created: Saturday, 03 June 2017 11:37
Read more
CHO ลงนามในสัญญาผู้แทนจำหน่ายสีไดเมทประจำเขตอีสานเหนือ

          คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) (CHO) ถ่ายภาพร่วมกับคุณปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) (DIMET) ภายหลังพิธีลงนามในสัญญาแต่งตั้ง CHO เป็นผู้แทนจำหน่ายสีไดเมทประจำเขตอีสานเหนือ จำนวน 12 จังหวัด ณ โรงแรมเมเปิล บางนา เมื่อเร็วๆ นี้

Created: Saturday, 17 December 2016 10:30
Read more

     CHO เป็นผู้ริเริ่มโครงการบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการศึกษา จนกระทั่งเกิดมาเป็นระบบขนส่งมวลชนเต็มรูปแบบ อันประกอบด้วย รถโดยสารให้บริการที่เป็นรถยนต์ประหยัดพลังงาน มีกล้องวงจรปิด มีระบบรักษาความปลอดภัย รวมถึง ให้บริการสัญญาณ Wifi บนรถอีกด้วย

Created: Sunday, 30 October 2016 13:06
Read more
CHO รับรางวัลสุดยอดองค์กรนวัตกรรม

ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบโล่รางวัล Total Innovation Management (TIM) แก่ คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)(CHO) เนื่องในโอกาสที่ CHO ได้รับรางวัลด้าน “สุดยอดองค์กรนวัตกรรม” ในงานวันนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 2559

Created: Friday, 07 October 2016 16:18
Read more

          คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้ถือหุ้น ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงงาน CHO ผลิตภัณฑ์ฝีมือคนไทย อาทิ รถใช้ภายในสนามบิน รถลำเลียงอาหารสำหรับเครื่องบิน รถดับเพลิงสำหรับส่งออกต่างประเทศ เป็นต้น และร่วมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับแผนการดำเนินธุรกิจในครึ่งปีหลังของปี 2559 ที่ จ.ขอนแก่น

Created: Monday, 05 September 2016 13:49
Read more
CHO ทุ่มงบพัฒนาซอฟต์แวร์เชื่อมข้อมูลศูนย์ซ่อมบำรุงทั่วประเทศ

          บมจ. ช.ทวี ดอลลาเซียน ทุ่มงบลงทุน 10 ล้านบาท พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ เพื่อยกระดับมาตรฐานบริการรองรับแผนเปิดศูนย์ซ่อมบำรุงที่กระจายทั่วประเทศ

Created: Friday, 29 April 2016 15:32
Read more